IZOTERM – Vnitřní a venkovní termoizolační omítka

IZOTERM – co je to IZOTERM OMÍTKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE pro vnitřní a venkovní zateplení interiéry a exteriéry.

IZOTERM je omítkovou tepelnou izolací 319 kč /1pitl (10 kg.) IZOTERM slouží k řešeni tepelné izolace průmyslovych budov a budovy urceny k bydlení, pro vnitřní a venkovní zateplení.

IZOTERM 1,5 cm je z hlediska tepelné izolace 10 krát účinnĕjší než cihla a 20 krát účinnĕjší než beton.

IZOTERM je absolutnĕ nehořlavý, je ekologicky nezávadný. Je odolný proti vodĕ.

IZOTERM je určen k tepelné izolaci a dokončování fasád a interiérových prostorů.

IZOTERM – trojí účinek: tepelná izolace, zvuková izolace, dokončování.

IZOTERM

Omítková sopečná tepelná izolace pro vnitřní a venkovní zateplení.

Vytvořený na základĕ písků sopečného původu, ekologicky nezávadný materiál IZOTERM slouží k vnitřní a vnĕjší tepelné izolaci budov a staveb.

IZOTERM pro vnitřní a venkovní zateplení, nanášený jako obyčejná omítka:

- vytváří tepelnĕ izolační systém budov, zabezpečuje úsporu a optimální využití tepelné energie v zimním období a elektrické energie pro kondicionování v letním období.

- odstraňuje všechny existující “můstky chladu” (spáry mezi zdĕním, upevnĕní skeletů atp.);

- umožňuje dekorování a tepelnou izolaci různých dekoračních prvků průčelí a vnitřních místností.

IZOTERM pro vnitřní a venkovní zateplení má vysokou adhezi k podkladu a může se nanášet na VŠECHNY základní stavební materialy – cihlu, kámen, struskové bloky, plynobeton, pĕnobeton a na různé omítky.

Materiál IZOTERM je propustný pro páru. Stavební konstrukce s naneseným IZOTERMEM “dýchá”.

Barva povrchu po nanesení a vyschnutí omítkové tepelné izolace IZOTERM je bílá.

Omítková tepelná izolace IZOTERM pro vnitřní a venkovní zateplení může být definitivní úpravou, avšak podle přání povrch lze dokončovat jakýmkoliv jiným způsobem (kachel, malování atp.).

Návod k použití

Příprava podkladu: Podklad musí být zbavený nečistot a prachu. Je připustné použití mycích systémů vysokého tlaku.

Příprava maltové smĕsi: Celý obsah originálního balení se vsype do pracovní nádoby. Důraznĕ se zakazuje vsypat do pracovní nádoby pouze část obsahu originálního balení, neboť jeho obsah je propocítán na jedno namíchání a do malty se mají dostat všechny komponenty suché smĕsi IZOTERM. Dále se maltová smĕs promíchá v pracovní nádobĕ pomocí ručního mixeru po dobu minimálnĕ 5 minut, voda se má přidávat postupnĕ až do dosažení nutné konzistence stejnorodé plastické malty. Množství vody pro namíchání činí 7-9 litrů podle teploty a tvrdosti vody. Před použitím se připravená malta nechá stát 3 až 5 minut. Připravená malta je pak zpracovatelná po dobu 2 hodin beze ztráty svých vlastností.

Způsob nanášení malty na podklad: Před nanesením malty IZOTERM pro vnitřní a venkovní zateplení není třeba povrch podkladu vlhčit. Maltová smĕs se nanáší na podklad pomocí špachtle nebo hladítka s kovovým pracovním povrchem. Doporučovaná tloušťka 1 nanášené vrstvy činí 1 až 1,5 cm. Druhá (a v nutném případĕ další vrstvy) se nanáší jen po úplném vyschnutí předchozí vrstvy.

Doba vyschnutí omítkové tepelné izolace pro vnitřní a venkovní zateplení IZOTERM záleží na klimatických podmínkách v místĕ vykonávaných prací a tloušťce nanesené vrstvy. Při teplotĕ +25ºC a vlhkosti vzduchu 65-80% vrstva o tloušťce 1 cm vysychá přibližnĕ bĕhem 24 hodin. Aplikovat maltovou smĕs lze při teplotĕ ne nižší než +5ºC.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 1 cm – 1(10kg) balení na 2m2.

Balení: IZOTERM se dodává v papírových pytlích o rozmĕrech 50×70 cm, obsah se nachází v polyetylénovém obalu o tloušťce 140 mikronů a obsahuje ne ménĕ než 35 litrů suché smĕsi, 10 kg.

Skladování: Papírové pytle mohou být skladovány jen v suchých a zakrytých prostorech s max. vlhkostí vzduchu 65% a do maximální výšky 6 serií. Papírové pytle mohou být přepravovány jen v množství do 5 serií.

Doba uchovávání: 18 mĕsíců ode dne výroby v nepoškozeném originálním obalu.

Bezpečnost a ochrana práce: Při přípravĕ maltové smĕsi je třeba používat gumové rukavice, prostředky pro ochranu dýchacích cest a ochranné brýle. Aplikace maltové smĕsi IZOTERM se provádí v gumových rukavicích. Při zpracování stropu je třeba použít ochranné brýle. Při zásahu pokožky nebo sliznice očí smĕsí IZOTERM je třeba zasažená místa důkladnĕ vymýt množstvím vody.

 

Baleni: 1 pitl = 10 kg

nákup od 1 – 40 pitlu 399 kč / 1 pitl
nákup od 41 – 80 pitlu 379 kč / 1 pitl
nákup od 81 – 160 pitlu 359 kč / 1 pitl
nákup od 161 -320 pitlu 339 kč / 1 pitl
nákup nad 321 pitl je 319 kč / 1 pitl
Uvedené ceny  jsou bez DPH

 

 

1 Protokol o sertifikaci výrobku
2 Protokol o sertifikaci výrobku
3 Protokol o sertifikaci výrobku
4 Protokol o sertifikaci výrobku
5 Protokol o sertifikaci výrobku
6 Protokol o sertifikaci výrobku
7 Protokol o sertifikaci výrobku
8 Protokol o sertifikaci výrobku


Comments are closed.